Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση μετόχων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.σε τακτική Γενική Συνέλευση
                                               ΑΡ. ΓΕΜΗ  124096437000
ΑΡ.ΜΑΕ. 20644/24/Β/89/010

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 2.6.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοί της, σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την  30η του μηνός Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα   και ώρα  20.30 στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
2.    Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων περιόδου από 1.1.2013 έως 31.12.2013, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ., των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου.
3.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τον Ισολογισμό και την διαχείριση για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
4.    Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής τους.

 Ξυλόκαστρο 3.6.2014

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ 

  • Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
    (0 ψήφοι)
  • Κατηγορία Ανακοινώσεις
  • Διαβάστηκε 3860 φορές